Podvodná exekuce

Dobrý den,mám otázku na dosti nepříjemnou záležitost. V roce 2002 jsem měl exekuci na majetek, exekutor mi poradil, spojit se s oprávněným a dohodnout se s ním, toto jsem učinil a tak jsem se dohodl na zaplacení dohodnuté částky s tím, že když ji zaplatím, oprávněný již nebude dále pokračovat v exekuci. Tato částka byla zaplacena prostřednictvím exekutora a mám na to doklad, i doklad o připsání částky na účet oprávněného. K těmto dokladům mám ještě písemné potvrzení oprávněného, že po zaplacení dohodnuté částky, již nebude pokračovat v exekuci. Toho roku byla soudem zastavena exekuce a oprávněný se proti rozhodnutí neodvolal. V současné době je na můj majetek opět uvalena exekuce na tu samou částku pro jakou byla uvalena v roce 2002 stím, že dnes je to o cca. 150 000,- více. Ihned jsem podaa odvolání proti usnesení, exekutorům jsem odeslal veškeré doklady prokazující zaplacení a dohodu s oprávněným, stejné dokumenty jsem také odeslal advokátům oprávněného. Dle mého názoru a se oprávněný tímto jednáním dopustil podvodu a to tím, že v návrhu na nařízení exekuce uvedl nepravdivé údaje a hlavně vůbec neuvedl fakta o zaplacení částky stanovené naší dohodou. Proto jsem na oprávněného podal tr. oznámení a teď čekám, co bude dále. Exekutor mi zdělil, že jsem zaplatil pouze část a tu abych odečetl od celkové požadované částky a rozdíl odeslal na účet exekutora. Jak mám dále postupovat, když mám v ruce dohodu s oprávněným o zaplacení dohodnuté částky a o tom, že už nebude dále pokračovat v exekuci? Děkuiji .

Dobrý den,

asi nejdůležitější otázkou je, co konkrétně v té dohodě bylo a jak je to formulováno a jak to případně navazuje na rozsudky a usnesení soudu či exekutora v této věci.

Bylo by asi dobré do posoudi komplexně s prostudováním všech dokumentů a procesu, který k tomu vedl.

Pokud dojdeme k názoru, že je to i po právní stránce tak jak tvrdíte a dokumenty to potvrzují, pak se samozřejmě lze domáhat zastavení exekuce u soudu, resp. požadovat další plnění spojené s neoprávněnou exekucí.

Dokumenty k dané věci mi, pokud máte zájem o pomoc, zašlete na níže uvedený mail:

Profipravnik@gmail.com

Zpět   |   Nahoru

TOPlist