Dotaz na kanalizaci

Zdravím ,prosím o radu.Bydlím ve Velkých Popovicích.

Obecní úřad zde dostal dotaci na splaškovou kanalizaci ,budovala se v r.2006 + v r.2007.Na stavebním úřadě mi bylo sděleno,že mám povinnost se připojit a přestat používat žumpu.Po dokončení kanalizace v r.2007 mi sdělili,že obec si ustanovila v obecní vyhlášce poplatek za připojení na splaškovou kanalizaci poplatek ve výši 25 000,-Kč /,žádný zvláštní předpis na stanovení zvýšení ceny pozemku nebyl stanoven,

žádný doklad po připojení,ani část projektové dokumentace k připojení nebyl dodán,/

nebo splátky nejnižší á 1000,-Kč za měsíc.Připojení na vlastním pozemku jsem si provedla na vlastní náklady.Obec financovala provedení kanalizace jen na hranici pozemku.Nemám zavedený vodovod ,protože v této části obce není vybudovaný,tak mi počítají stočné dle vyhlášky.

Nikdy předtím se nezmínili o ceně 25 000,-Kč za připojení.Chci-li po obecním úřadě vystavení daňového dokladu na 25 000,-Kč ,tak to odmítají.

Z daňového hlediska mají 25 000,-Kč jako příspěvek obci osvobozen od daně . Darovat částku 25 000, -Kč obci také nelze.

V jiných obcích udělají studii,kde vypočítají zvýšení ceny pozemku se zavedením splaškové kanalizace , a z tohoto pohledu sepíší smlouvu o smlouvě budoucí a stanoví jim cenu za připojení na splaškovou kanalizaci.

Nesouhlasím s tímto jednáním,nemohu za to,že byl překročen rozpočet na vybudování kanalizace , a proto obec požaduje po občanech doplatky.

Mám dotaz,zda se opravdu musím připojit na veřejnou kanalizaci ,či zda si mohu na své náklady vybudovat čistírnu odpadních vod,která

by částěčně vyřešila nedostatek vody ve studni v letních měsících a hlavně absenci vodovodního řádu.

Tímto Vás prosím o vyjádření,zda je požadavek obecního úřadu oprávněný.

Děkuji za pochopení. Daniela Jeřábková,Masarykova 102 ,Velké Popovice 251 69

Email djerabkova@notes.cz

Pokud v určitém místě je k dispozici kanalizační systém, pak může úřad vyžadovat připojení na tento systém povinně. Je zde důvod ochrany a čistoty přírody a hygienické požadavky.

Pokud jde o doplatek, pak je ten problém, že obec ho požadovat za připojení může, nicméně by tato částky měla být odůvodněna a zaplacena na základě nějakého dokladu. Nejste povinna platit bez prokázání účelu platby na základě dokladu, čímž může být i smlouva o připojení.

Pokud jde o zprovoznění čističky, pak doporučuji promluvit s úředníkem na stavebním úřadě parametry a funkčnost takovéto čističky, zda Vám tuto stavbu pro stanovené účely uznají, čímž by bylo možné se od veřejné kanalizace odpojit.

Vyčerpávající odpověd na tuto otázku bych mohl bohužel až po konzultaci s odborníkem na stavebnictví, což není moje kvalifikace

Zpět   |   Nahoru

TOPlist